24 01 2019

Emekli Maaşlarına Ek Ödeme Alamayanlara Bilgilendirme


Değerli Üyemiz; bilindiği üzere 03.08.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan, 7146 sayılı torba yasa sonucu emekli maaşına ilave edilen ek ödemeden bağkur,ssk kurumlarından emekli veya bağkur, ssk,emekli sandığından emekli olup halen çalışan meslektaşlarımız yararlanamamaktadır.


Çalışma hayatında ve emeklilikte tüm hekimler eşittir, emekliler arasında ücret farklılığının yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi ve statü yoktur. Bu nedenle emekli meslektaşlarımıza verilecek ilave ödemede hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalıdır.


Bu durumun düzeltilmesi için ilk basamak olarak bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurmanız gerekmektedir.


 


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, başvuru kendisine ulaştıktan itibaren 60 gün içinde cevap verme hakkına sahiptir. Bu sürenin sonunda halen cevap vermemiş olursa, başvuru reddedilmiş kabul edilmektedir.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 60 günlük cevap süresi içinde başvuruya olumsuz cevap verirse veya 60 günün sonunda hiçbir cevap vermemiş olursa İdare Mahkemesine dava açmak mümkün hale gelecektir. Bu durumdaki hekim arkadaşlarımız yine 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açıp, davada; ilave ödeme yapılmaması işleminin iptali ile Ek Madde 84’ün eksik düzenlendiği ve Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep etmeleri gerekmektedir. İdare Mahkemesi, talebi yerinde bulmaz ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacaktır.


 


Odamız avukatının bu konu ile ilgili hazırladığı dilekçe örneği ektedir.

Dilekçe örneği için tıklayınız