30 09 2020

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu Kongresine katılım hk.

Ülkemizdeki her kişiyi ve kurumu doğrudan ilgilendiren ancak toplumda farkındalığı öneminin çok gerisinde kalan kişisel sağlık verileri konusuna önceki kongrelerimizde olduğu gibi 24-25 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi/WEBİNAR’da dikkat çekmek istiyoruz. 

 

Kişisel sağlık verileri kongrede hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları, özellikle de pandemi (Covid-19) döneminde kişisel sağlık verilerinin önemi tüm yönleri ile değerlendirilecektir.

 

Kurumumuzun da içerisinde yer aldığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kongreyi kurumsal olanaklarınız ölçüsünce desteklemenizi, üyelerinize duyurulmasını ve web sayfalarınızda yer alması yönünde katkı, katılım sağlamanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Kongre programı linki; https://www.kisiselsaglikverileri.org/kongre/2020/

  

 

TTB Merkez Konseyi 

Genel Sekreteri

 

Kongre programı linki; https://www.kisiselsaglikverileri.org/kongre/2020/