28 09 2020

Arçelik-Beko, TTB üyesi hekimlere indirim kampanyası başlatmıştır.

2259/2020                                                                                                                25.09.2020

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Arçelik-Beko, TTB üyesi hekimlere indirim kampanyası başlatmıştır. Üye hekimler için üretilen benzersiz kodlar heKİMLİK üye programına yüklenmiştir. Hekimler, tabip odalarından alacakları kod ile firma bayileri veya internet alışverişlerinde kampanya dahilindeki indirimli ürünlerden faydalanabileceklerdir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                                          Saygılarımızla,