09 07 2020

TEŞHİS VE TEDAVİLERİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÜRÜTÜLEN HASTALARA İLİŞKİN BİLGİLERİN İSTENMESİ

 

 

1617/2020                                                                                                                09.07.2020

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

              Konu            : Teşhis ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastalara ilişkin bilgilerin istenmesi hakkında.

 

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından mesleğini bir muayenehanede serbest olarak icra eden hekimlere yazılan yazı ile tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hasta bilgilerinin bildirilmesi istenmektedir.

 

Sözü edilen yazı hukuka aykırı olduğundan, Birliğimizce Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazılarak bazı bilgilerin tarafımıza ve bildirim istemi yöneltilen hekimlere verilmesi talep edilmiş; ayrıca kuruluşunu Anayasadan alan bir meslek örgütü olarak Bakanlığın uygulama işlemleri dahil her türlü işleminde hukuk devleti ilkesi gereği hukuka uygun davranması yükümlülüğü hatırlatılmıştır.

 

Aynı zamanda kendilerinden hasta bilgisi istenen hekim meslektaşlarımızın Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüklerine vermeleri önerilen bir dilekçe hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin tabip odanız bölgesinde muayenehanesi bulunan tüm hekimler ile paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

            Saygılarımızla,

            Dr. Bülent Nazım Yılmaz

 

                                                                                                            TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/d8f8e5e3-798d-ea4a-b12c-3b4439d8e01b%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.