04 06 2020

HEKİMLİK UYGULAMALARI ÜCRETİNİN BAĞLAYICILIĞI

 

1388/2020                                                                                                                03.06.2020

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Hekimlik uygulamaları ücretinin bağlayıcılığı.

 

Bilindiği üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 28. Maddesinde yer alan hekimlik uygulamalarına ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesi yetkisi “…tabip tedavisi ücretlerinin enaz miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek…” iken 2006 yılında yapılan değişiklik ile “…muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek…” şeklinde tanımlanmıştır. Her iki düzenleme arasındaki temel fark, önceki düzenlemede tarifenin enaz / asgari olduğu vurgulanırken yeni düzenlemede rehber olarak nitelenmiş olmasıdır.

Hekimlik uygulamalarına ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesi hekimler, sağlık kuruluşları ve hastalar için önemli bir gereklilik olduğundan Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenip Hekimlik Uygulamaları Veritabanı adıyla yayınlanmaya devam etmektedir.

Söz konusu Tarife’de belirlenen tutarlar her ne kadar Yasa’da rehber olarak nitelenmekte ise de genel olarak özel sağlık sisteminde uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanununun 267. maddesi uyarınca vergi incelemelerinde emsal ücret olarak kabul edilmekte, Tarife’de belirlenen ücretin altında ücret alınması halinde vergisel boyutta bunun sorgulamasına gidilmektedir.

Bu çerçevede, özel sağlık hizmetlerinde; hizmetin niteliğinin ve hekim emeğinin değerinin korunması ile vergi incelemelerinde cezai yaptırımlarla karşılaşmamak bakımından Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanında açıklanan muayene, ameliyat, girişimsel işlem ve laboratuvar inceleme ücretlerine uyulmasında yarar vardır.

Bilgi edinilmesini ve meslektaşlarımıza duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                          Dr. Bülent Nazım Yılmaz

                                                                                                           

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/27b6195e-7d91-385e-e835-86adb0d2ddaf%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.