28 05 2020

SERBEST MESLEK ERBABI OLAN HEKİMLERİN ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU (E-SMM) DÜZENLEMELERİ

 

1339/2020                                                                                                                22.05.2020

 

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

                Serbest meslek erbabı olan hekimlerin 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf) ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemeleri zorunda olacaktır.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak, muayenehane işleten hekimlerden,

•01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,

•01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlamış/başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-SMM düzenlemeleri ilgili Tebliğ uyarınca zorunludur.

                Hekimler e-SMM uygulamasına giriş yapabilmek için, ister e-imza aracı alabilir veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edebilirler.

                e-SMM’yi düzenlemek için herhangi bir program satın almaya gerek yoktur; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında (https://earsivportal.efatura.gov.tr/ linkinde) yer alan e-SMM portalından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

 

                Bölgenizde bulunan serbest çalışan hekimleri bu doğrultuda bilgilendirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                          Dr. Bülent Nazım Yılmaz

                                                                                                          bnyilmaz

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

Özkan Aslan
Muhasebe
----------------------------------------------------------------------------
Türk Tabipleri Birliği
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat: 4,
06570, Maltepe / ANKARA

Tel: (0 312) 231 31 79 | Faks: (0 312) 231 19 52 - 53
e-posta:  muhasebe@ttb.org.tr

----------------------------------------------------------------------------

Hesap No:

Garanti Bankası Ulus Şubesi (012)
TR10 0006 2000 0120 0006 2973 33


Bu e-posta ve ekleri kişi ya da kuruma özeldir ve yasal olarak gizlilik gerektirebilir. Eğer mesajın gönderilmek istendiği alıcı siz değilseniz bu mesajın herhangi bir parçasını iletme, kopyalama, dağıtma, açıklama, saklama veya kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu mesajı bir hata sonucu aldıysanız lütfen mesajı ve sisteminizdeki tüm kopyalarını siliniz ve gönderene derhal bildiriniz. Bu mesajin zamanında, virüssüz veya hatasız gönderilmesi garanti edilmemektedir. Gönderen, meydana gelebilecek hatalardan veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

This e-mail and included attachments is confidential and may also be legally privileged. You may not forward, copy, distribute, disclose, retain or use any part of it, if you are not the intended address. If you have received this correspondence in error, please delete it and all copies of it from your system and notify the sender immediately. The delivery of this message cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions that may occur.


 

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/007501d63418%2464ed6fb0%242ec84f10%24%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.