19 03 2020

ÖNEMLİDİR! GENEL KURUL VE SEÇİMİN ERTELENMESİ HAKKINDA !                               

                                                                                    

                                         ÖNEMLİDİR!

 

     Değerli üyelerimiz, Yeni Korona Virüsü (Covid-19)’nün ölümcül ve halk sağlığını tehdit eder bir salgın haline gelmesi nedeniyle ; 2020 Tabip Odası Genel Kurul Toplantısı ve Seçimi,   COVİD-19 virüsünün genel kurula katılacak üyelerimiz arasındaki bulaşma riskinin ortadan kaldırılması ve üyelerimizin sağlığının korunması için Nisan ayında yapılamayacaktır. Sağlık Bakanlığının bu tür toplantılarının yapılmasında insan sağlığına yönelik bir riskin kalmadığının ilan edilmesinden sonra Oda Genel Kurul toplantımızın yapılmasına karar verilmiştir. Yeni tarihler belirlendiğinde bilgi verilecektir.

 

                                                                                   DENİZLİ TABİP ODASI