24 01 2020

9 ŞUBAT 2020 ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA KARŞI HEKİMLER BULUŞUYOR FORUMU

 

281/2020                                                                                                                  22.01.2020

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            15 Temmuz 2016 sonrasında ilan edilen OHAL süreciyle Türkiye yeni bir baskı dönemine girdi. Bu dönemde demokrasi mücadelesi veren tüm kurum ve kişiler büyük bedeller ödediler. Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bu süreç 2020 Türkiye’sinde hala devam ediyor.

15 Temmuz sonrasında göz dağı verilmek istenen demokratik kitle örgütlerinin başında Türk Tabipleri Birliği gelirken, barış talep eden ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu kamuoyuyla paylaşan TTB Merkez Konsey Üyeleri hapis cezalarına mahkum edildi.

Ancak bu sürecin hafızalardan hiç silinmeyecek uygulaması 150 bine yakın kamu çalışanının işlerinden atılması ve açlığa mahkum edilmeleriydi.

Haksız, hukuksuz ve keyfi kararnamelerle yaklaşık 3600 hekim işlerinden atıldı. Yine bu dönemde güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek çok sayıda hekimin atamaları yapılmadı, işlerine başlatılmadı. Binlerce hekim bu baskıcı ortamda çalışmak istemedikleri için yurt dışında hekimlik yapmayı seçti.

Türk Tabipleri Birliği 15 Temmuz uygulamalarına sessiz kalmadı. Bir yandan antidemokratik uygulamalara diğer kitle örgütleriyle birlikte karşı durmaya çalışırken, diğer yandan özgür ve bağımsız hekimlik yapmayı imkansız hale getiren uygulamaları durdurmaya çalıştı.

Bu dönemin unutulmaz ve tarihe altın harflerle geçecek tutumu ise çok açık olarak dayanışmadır. Özellikle Türk Tabipleri Birliği içerisinde mücadele eden hekimler işlerinden atılarak kolları kırılmak istenen meslektaşlarına destek oldular.

Türk Tabipleri Birliği antidemokratik uygulamalara karşı mücadeleyi ve kanun hükmünde kararnamelerle çalışma, seyahat gibi en temel hakları ellerinden alınmış hekimlerle dayanışmayı 14 Mart programının vazgeçilmez faaliyetlerinden görmektedir.

Bu çerçevede düzenleyeceğimiz Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor –“Kanun Hükmünde Kararnamelerinize Teslim Olmadık, Gelecek Bizimdir” forumuna katılımızı bekleriz.

Foruma belirleyeceğiniz yönetim kurulunuz adına bir temsilcinin ve odanız bölgesinde varsa KHK ile görevine son verilen hekimler adına en az bir meslektaşımızın da katılımının sağlanmasını ve görevlendirilen temsilcilerinizin iletişim bilgilerinin en geç  5 Şubat 2020 tarihine kadar  bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

Forumun;

Tarih  :09.02.2020 (Pazar)

Saat    :10.00-17.00

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4

            Maltepe-ANKARA

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/419dac93-f9fa-b309-0e45-0dd245351efa%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.