04 10 2019

SAĞLIKTA BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER/1. DR. İLHAN DİKEN MEZOPOTAMYA HALK SAGLIĞI GÜNLERİ

 

2726/2019                                                                                                                30.09.2019

 

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           

            Diyarbakır Tabip Odası evsahipliğinde 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde ana konusu “Sağlıkta Bölgesel Eşitsizlikler/1. Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri” gerçekleştirilecektir.

           

            Etkinliğinin afiş ve programı ekte yer almaktadır. Anılan etkinliğe katılım sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

             

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                          Dr. Bülent Nazım Yılmaz

 

 

 

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/929cda5d-b2a5-3c50-21b9-02dca03251ea%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.