20 09 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VII. ULUSAL KONGRE 19-20 EKİM 2019

 

 

 

2607/2019                                                                                                                16.09.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Uygulanan sağlık politikalarına bağlı olarak çalışma koşullarımız her geçen gün olumsuz yönde değişmekte, mesleki risklerimiz daha da ağırlaşmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasalar ne yazık ki gereği gibi uygulanmazken sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artmakta, tükenmişlik ve intiharlar sıkça yaşanmaktadır.

Kurumumuzun da içerisinde yer aldığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilecek olan “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VII. Ulusal Kongresinde” sorunlar ortaya konarak birlikte çözüm üretilmeye çalışılacaktır.

19 – 20 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan Kongre ücretsiz olup üyelerinizin katılımına açıktır.

Kongrenin üyelerinize duyurulmasını, katılımlarının sağlanması yönünde katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

Saygılarımızla,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz

 

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi                                                                                                           Genel Sekreteri

 

Ek:

1 – Kongre programı

2 – Kongre afişi

 

 

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/6f01286d-6dd1-ebdb-8347-6fa9911dcc45%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.