20 09 2019

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEKSEL SORUNLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

 

 

 

2606/2019                                                                                                                16.09.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımız yaşamlarını ve mesleklerini sürdürürken birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Sorunların tespiti yönünde Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen bu çalışma (anket) özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır.

Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve anket sonuçları TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılacaktır.

Çalışmaya çok sayıda özel sağlık sektöründe çalışan hekimin katılması elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Bu nedenle aşağıda ulaşım bilgisi bulunan çalışmanın tüm üyelerinize duyurulması ve katılımlarının sağlanması yönünde katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz

 

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi                                                                                                                      Genel Sekreteri

Ek: Anket afişi
Ulaşım adresleri: http://www.ozelhekimlik.org/
https://anket.istabip.org.tr/index.php/359138?lang=tr
Son katılım tarihi: 30 Eylül 2019 

 

 

 

 

 

 

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/a19f176a-2e06-62a1-41f7-9c869b118785%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/a8c472cb-725b-8482-97fe-f01c3f2e8369%40ttb.org.tr adresini ziyaret edin.