23 08 2019

ÇANAKKALE KAZ DAĞLARI KİRAZLI ALTIN MADENİ SU VE VİCDAN NÖBETİ

Tabip Odası Başkanlığı'na

 

Bilindiği üzere Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı köyünde altın madeni projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında bir yandan Kaz Dağlarında binlerce ağaç kesilirken, öte yandan Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında metalik madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölgede yaşanan çevresel katliam ülke genelinde ciddi tepkiye yol açmış, su ve vicdan nöbeti başlatılmış çok sayıda sanatçı, vatandaş ve sivil toplum örgütü bölgeye akın etmiştir.

 

Gelinen noktada bölgede incelemelerin yapılması, bilimsel ve doğru bilginin paylaşılması, konunun gündemde tutulması ve bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yol açtığı hasarın çevre ve sağlık etkilerinin kamuoyu ile paylaşılması için 25 Ağustos 2019 Pazar günü Çanakkale Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolu’nun çağrıcısı olduğu ülke genelindeki tüm tabip odalarının, çevre ve sağlık alanında çalışan tüm sendika ve sivil toplumun katkı ve katılımının beklendiği geniş katılımlı bir etkinlik yapılması planlanmaktadır.

 

Aşağıda programı sunulan etkinliğin duyurulması ve azami katılımın sağlanması için gereğini rica ederiz.
 
Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeni Su ve Vicdan Nöbeti
Çanakkale Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu ve

Tabip Odaları Toplantısı Programı

 

Tarih               : 25 Ağustos 2019

Yer                  : Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi/Sarı Çay Boyu

 

10.00-10.30    : Açılış Konuşmaları (ÇTO, TTB MERKEZ KONSEYİ)
10.30-11.00    : Çanakkale’de Metalik Madencilik Karşıtı Mücadele Süreci (Prof. Dr. Coşkun Bakar)
11.00-11.30    : Ara
11.30-12.00    : TTB Halk Sağlığı Kolu Sunumu (Metalik Madenciliğin Halk Sağlığına Etkileri-Öğr. Gör. Dr.Ahmet Soysal)
12.00-13.00    : Yemek Arası
13.00-17.30    : Kirazlı Altın Madeni İşletmesi’ne Hareket, Yerinde Gözlem ve İzlenimlerin Değerlendirilmesi ve Basın Açıklaması

--
--
Bu mesaj "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubundan iletilmektedir.
Bu gruba posta göndermek için: todap@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için: todap-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için: http://groups.google.com.tr/group/todap?hl=tr
 
Üye olmak için ad,soyad ve oda adı ile birlikte solmaz@ttb.org.tr adresine mail atınız.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TTB ve Tabip Odaları çalışanları iletişim grubu" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için todap+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/todap/351e806024c590035056cabef3fb978e%40www.ttb.org.tr adresini ziyaret edin.