09 08 2019

KAZ DAĞLARI HAKKINDA


2211/2019                                                                                                                                                        08.08.2019

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Kaz Dağları’nda çevre talanına yol açan ve başta bölge halkı olmak üzere toplumun tüm duyarlı kesimlerinin tepkisini çeken altın madeni projesine karşı Kanada Tabipler Birliği’ne bir mektup göndermiştir.

 

            Kanada Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gigi Osler’e gönderilen mektupta, Kaz Dağları bölgesinde Kanada kökenli Alamos şirketinin 25 kilometrelik havzada üç ayrı proje ile altın madeni ruhsatı aldığı ve bu şirket tarafından işletme ruhsatı alınan altın madeni alanının Çanakkale ilinin tek içme ve kullanma suyu kaynağının yer aldığı Kirazlı Atikhisar yakınında bulunduğu belirtilerek şu çağrıda bulunulmuştur:

 

             “İşletme açıldığında 20 bin ton siyanür kullanılacak, arsenik, antimon, kurşun, kadmiyum, krom gibi binlerce ton ağır metaller işlem sırasında çözünecek ve çevreyi kontamine edecektir.  Çıkan toz, pek çok yerde görüldüğü üzere olası kazalar, deprem öngörülen zararların daha da büyümesine neden olacaktır. Kanada Hükümeti siyanür kullanımının insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir sakınca taşıdığını açıkça belirtmiştir. Halen, siyanür kullanımıyla ilgili riskler karşısında çok daha titiz risk yönetimi usulleri ve çevresel etki izleme çalışmaları önerilmektedir. Kanada Hükümeti adına yapılan böylesine net bir açıklama, Kanadalı şirketler Kanada sınırları dışındaki duyarlı ortamlarda madencilik faaliyetleri yürütürken de dikkate alınmalıdır.”

 

            Aşağıda linkini verdiğimiz Kaz Dağları’nda çevre talanına son verilebilmesi için Kanada Tabipler Birliği’ne gönderilen mektubun üyelerinize duyurulması için gerekenin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                          Prof. Dr. Sinan Adıyaman                                                                                                                                             TTB Merkez Konseyi

                                                                                                                                             Başkanı

 

 

Link: http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b1128a5a-b9d5-11e9-a87c-fecd0ac8ceb0

 


2211/2019                                                                                                                                                        08.08.2019

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Kaz Dağları’nda çevre talanına yol açan ve başta bölge halkı olmak üzere toplumun tüm duyarlı kesimlerinin tepkisini çeken altın madeni projesine karşı Kanada Tabipler Birliği’ne bir mektup göndermiştir.

 

            Kanada Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gigi Osler’e gönderilen mektupta, Kaz Dağları bölgesinde Kanada kökenli Alamos şirketinin 25 kilometrelik havzada üç ayrı proje ile altın madeni ruhsatı aldığı ve bu şirket tarafından işletme ruhsatı alınan altın madeni alanının Çanakkale ilinin tek içme ve kullanma suyu kaynağının yer aldığı Kirazlı Atikhisar yakınında bulunduğu belirtilerek şu çağrıda bulunulmuştur:

 

             “İşletme açıldığında 20 bin ton siyanür kullanılacak, arsenik, antimon, kurşun, kadmiyum, krom gibi binlerce ton ağır metaller işlem sırasında çözünecek ve çevreyi kontamine edecektir.  Çıkan toz, pek çok yerde görüldüğü üzere olası kazalar, deprem öngörülen zararların daha da büyümesine neden olacaktır. Kanada Hükümeti siyanür kullanımının insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir sakınca taşıdığını açıkça belirtmiştir. Halen, siyanür kullanımıyla ilgili riskler karşısında çok daha titiz risk yönetimi usulleri ve çevresel etki izleme çalışmaları önerilmektedir. Kanada Hükümeti adına yapılan böylesine net bir açıklama, Kanadalı şirketler Kanada sınırları dışındaki duyarlı ortamlarda madencilik faaliyetleri yürütürken de dikkate alınmalıdır.”

 

            Aşağıda linkini verdiğimiz Kaz Dağları’nda çevre talanına son verilebilmesi için Kanada Tabipler Birliği’ne gönderilen mektubun üyelerinize duyurulması için gerekenin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                          Prof. Dr. Sinan Adıyaman                                                                                                                                             TTB Merkez Konseyi

                                                                                                                                             Başkanı

 

 

Link: http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b1128a5a-b9d5-11e9-a87c-fecd0ac8ceb0