25 07 2019

FÜSUN SAYEK KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLERİ

 1966/2019                                                                                                               16.07.2019

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 Hekimler ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Matineleri, Ağustos ayında Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlikle devam ediyor.

 Konuk yazar olarak Ayla Kutlu ile söyleşi ve imza günü, 29 Ağustos 2019 Perşembe, Saat 20:00‘da İskender Sayek Kültür Evi, Arsuz, İskenderun’da gerçekleşecektir.

 Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                              Saygılarımızla,

                                                                                              Dr. Bülent Nazım Yılmaz

                                                                                              TTB Merkez Konseyi

                                                                                              Genel Sekreteri

 

 

Tarih: 29 Ağustos 2019 Perşembe

Saat:   20:00

Yer:    İskender Sayek Kültür Evi, Arsuz, İskenderun