02 01 2019

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları


İlgili Birime;


 Odamız bölgesinde 2019  yılında uygulanacak olan Katsayı “7,71” olarak belirlenmiştir. Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


 Örnek: Muayene ücreti ( Normal iş gününde gündüz )  25 x 7.71 + %8 KDV = 208.17 TL


                                                                                                                    Dr. Meral Alten


                                                                                                             Denizli Tabip Odası


 Yönetim Kurulu Adına