Denizli Tabip Odası, Giresun’da yaşanan olay nedeniyle sosyal medyada adeta lince uğrayan meslektaşlarına sahip çıktı.


LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Denizli Tabşp Odası Başkanı Dr. Meral Alten, Giresun’da yaşanan olaylar 82 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybetmesi ve gelişmeler ile ilgili bir toplantı düzenledi. “Geçtiğimiz gün Giresun’da eşinin ilaçlarını yazdırmak üzere aile sağlığı merkezi hekimine başvuran Yusuf Topal’ın, hastayı muayene etmeden ilaç yazmasını talep etmesi, hekimin kanunen hastayı görmeden ilacı yazamayacağını söylemesine rağmen hasta yakınının uzun süren ve giderek şiddete yönelen yaklaşımı sonucu hekimin ‘beyaz kod’ sistemini işleterek güvenlik güçlerini çağırmak zorunda kalması sonucu hasta yakını ASM dışına çıkarılmış ve şahsın dışarıda da güvenlik güçlerine direnmeye devam etmesi sonucu oluşan müdahaleler ardından yaşamını yitirmesi ile acı bir şekilde sonlanması nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz” diyen Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Hasta muayene edilmeden, görülmeden ilaç yazılması, rapor düzenlemesi kanunlarımıza göre suç olup, resmi evrakta sahtecilik, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma eylemi olarak tanımlanmaktadır. Hasta yakınına yardım, iyi niyet gibi nedenlerle bu uygulamayı göz ardı eden hekimler hakkında soruşturmalar açılıp, disiplin, para ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle hasta yakınına hekimin hastayı görmeden reçete yazmasını istemesi kanunen suç olup, burada hekimin reçeteyi yazmaması doğru olandır.

Sağlık bakanlığı görevi başındaki hekim ve sağlık personelinin çalışmasını engelleyen, hakaret ve şiddet uygulayan hasta ve yakınlarına karşı güvenlik güçlerinden yardım isteme sistemi olan ‘beyaz kod’ uygulamasına başlatmıştır. Bu uygulama hekim kendini koruyamayacak duruma geldiğinde işletilen ve uzun bürokratik işlemler gerektirdiğinde bunu talep eden hekimi de bunaltan ve bu nedenle de çok zorda kalmadan başvurulmayan bir sistemdir. Nitekim Giresun’da da hasta yakını 08.45’te Polikliniğe gelmiş kendisine hasta olmadan kanunlara göre ilacın yazılamayacağı belirtilmiş saat 11.00’da hasta yakınıyla iletişim sonlandırılamayınca ‘beyaz kod’ işleme konulmuştur. Sistemin işlemesi sonucu Sağlık Merkezine gelen Polis ekipleri Yusuf Topal’ı dışarıya çıkarmış olup Sağlık Merkezi dışında gelişen olaylara hekimin ilişkisi olmamaktadır. Yasa ve mevzuatların emrettiği kuralları uygulayan meslektaşımız hasta olmadan reçeteyi yazmadığı ve korunma ihtiyacı ile ‘beyaz kodu’ işlettiği için sosyal medyada suçlu ilan edilerek linç kampanyası oluşturulmuş olup ardından sağlık bakanlığı kendi koyduğu yasa ve mevzuatı uygulayan hekimin açığa alarak cezalandırmıştır. Bu tutum son dönemlerde giderek artan sağlıkta şiddet ortamını daha da körükleyici olacaktır. Sonuç olarak Dr. Özlem Yağdıran görevine iade edilmelidir. Sosyal medya çıkan hekime karşı çıkan linç kampanyasına yönelik paylaşımların engellenmesi için gereken yapılmalıdır. Hasta hekim ilişkilerini zedeleyecek yöndeki paylaşımlar özellikle sağlık personeline yönelik olumsuz haberler kadar hekimin ve sağlıkçıların yönünden de olayların değerlendirilmesi ve medyada yer alması dileğimizdir.”denizli expres haber ajansı