09/08/2019

KAZ DAĞLARI HAKKINDA

25/07/2019

FÜSUN SAYEK KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLERİ

25/07/2019

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25/07/2019

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

10/05/2019

26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

10/05/2019

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı

08/03/2019

14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet

04/03/2019

TTB 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı

24/01/2019

Emekli Maaşlarına Ek Ödeme Alamayanlara Bilgilendirme

02/01/2019

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları

02/01/2019

2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

27/09/2018

Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi

27/09/2018

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı ÇağrısI

27/09/2018

TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı

27/09/2018

TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı

27/09/2018

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

07/01/2018

Sağlık Bakanlığı’ndan Emekli Meslektaşlarımızın Dikkatine

07/01/2018

Tüm Emekli Hekimlerin Dikkatine!

9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine”

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu

TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı

”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı

27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı

TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları

23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız”

2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri

Belge ve Kimlik Ücretleri

Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı