18/10/2019

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BAĞIŞÇI KAZANIM DESTEĞİ

18/10/2019

ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZOKULU

18/10/2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET SLOGAN YARIŞMASI

15/10/2019

23 EKİM ÇARŞAMBA MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI AKTİVİTESİ

11/10/2019

13 EKİM 2019 NKP MERSİN BULUŞMASI

11/10/2019

ŞEHİR HASTANELERİ YALANLAR VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

11/10/2019

SAĞLIK HİZMETİNDE TANITIM İHLALLERİ - SINIRLAR SEMPOZYUMU

04/10/2019

SAĞLIKTA BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER/1. DR. İLHAN DİKEN MEZOPOTAMYA HALK SAGLIĞI GÜNLERİ

20/09/2019

AİLE HEKİMLERİNİN HAKLARI KONULU TOPLANTI

20/09/2019

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEKSEL SORUNLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

20/09/2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VII. ULUSAL KONGRE 19-20 EKİM 2019

06/09/2019

ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZOKULU

23/08/2019

ÇANAKKALE KAZ DAĞLARI KİRAZLI ALTIN MADENİ SU VE VİCDAN NÖBETİ

23/08/2019

VI. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ 4-6 EKİM 2019

23/08/2019

1. ULUSLARARASI EMZİRME GERÇEĞİ KONGRESİ

09/08/2019

KAZ DAĞLARI HAKKINDA

25/07/2019

FÜSUN SAYEK KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLERİ

25/07/2019

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25/07/2019

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

10/05/2019

26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

10/05/2019

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı

08/03/2019

14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet

04/03/2019

TTB 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı

24/01/2019

Emekli Maaşlarına Ek Ödeme Alamayanlara Bilgilendirme

02/01/2019

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları

02/01/2019

2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

27/09/2018

Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi

27/09/2018

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı ÇağrısI

27/09/2018

TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı

27/09/2018

TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı

27/09/2018

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

07/01/2018

Sağlık Bakanlığı’ndan Emekli Meslektaşlarımızın Dikkatine

07/01/2018

Tüm Emekli Hekimlerin Dikkatine!

9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine”

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu

TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı

”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı

27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı

TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları

23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız”

2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri

Belge ve Kimlik Ücretleri

Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı