26/04/2023

AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

03/01/2023

2023 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

26/08/2022

AVDAN TERMİK SANTRALİ

02/08/2022

Tabip Odalarından milletvekillerine çağrı: Sizden tarihi bir görev bekliyoruz!

01/07/2022

İş Sağlığı Güvenliği Yasası’na dair ortak basın açıklaması

03/06/2022

Maymun Çiçeği Hastalığı Bilgi Notu

07/03/2022

Denizli Sağlıkçılar Platformu Mutabakat Metni İmzalandı!

07/03/2022

Denizli Sağlıkçılar Platformu kuruldu

03/02/2022

8 Şubat G(ö)rev Eylemine Dair Hukuki Bilgilendirme Notu-1

26/01/2022

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu tarafından hazırlanan “Zorunlu Aşı Uygulaması” görüşü ekte sunulmuştur.

26/01/2022

“Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Sorunlarını Değerlendirme Anketi”

19/01/2022

DİFFA Dünya Hekim Futbol Turnuvası

11/01/2022

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu toplantısı

06/01/2022

istanbul tabip odası 14 mart tıp haftası etkinlikleri çerçevesinde Dr. Türkan Saylan Tıp Ödülü ve Tıp Hizmet Ödülü

06/01/2022

2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

06/01/2022

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi

02/12/2021

PROF.DR. HAMDİ AYTEKİN VE HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

13/09/2021

Aldığımız ücretler, çalışma koşullarımız, sağlıkta şiddet ve yapılabilecek eylemler hakkında görüşlerinizi öğrenebilme amacıyla Birliğimiz tarafından aşağıda linki sunulan anket hazırlanmıştır.

10/09/2021

AŞI KARŞITLARI İSTANBUL MALTEPE DE MİTİNGE HAZIRLANIYOR

18/08/2021

COVID-19 Virüsünün Bulaş Mekanizmasına Dair Bildiklerimiz

29/07/2021

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu tarafından 28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir Karaburun’da Yaz Kampı düzenlenecektir.

27/07/2021

Eylül 2021 İçin Okulları Açalım Çağrısı

08/07/2021

Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında

08/07/2021

TTB'nin 2020-2021 dönemi çalışma raporu ve mali bilançoları

29/06/2021

Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır

21/06/2021

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

16/06/2021

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

16/06/2021

tabip odalarına aidat borçları ile tabip odalarının Birlik keseneği borçlarının yapılandırılmasına dair hüküm

01/06/2021

31 Mayıs her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından Tütünsüz Bir Dünya Günü

24/05/2021

“Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü”

22/04/2021

webinar

01/04/2021

Hasta Hekim İlişkisi ve Zor Hastaya Yaklaşım, Prof. Dr. Figen Ateşçi

23/03/2021

TTB ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOLU ÇALIŞTAY ÇAĞRISI

03/03/2021

PANDEMİNİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ YILI TTB 14 MART ETKİNLİKLERİ

12/02/2021

(VERBİS) kayıt sırasında tabip odası üyelerimizin yararlanabilması için hazırlanan rehber

25/01/2021

ŞÜKRAN SERGİSİ

25/01/2021

RADYOLOJİ VE ENDOSKOPİ ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE COVİD 19 TTB WEBİNAR TOPLANTISI

25/01/2021

BURSA TABİP ODASI TARAFINDAN SAĞLIK GÜNDEMİ İSMİYLE PODCAST KANALI

22/01/2021

İSTANBUL TO TÜRKAN SAYLAN TIP HİZMET ÖDÜLÜ

21/01/2021

Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı

08/01/2021

TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı

07/01/2021

Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması hakkında.

07/01/2021

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün yeniden yapılandırılarak ve teknolojisi çağa uygun bir biçimde yenilenerek tekrar açılması talebimizi içeren bir basın açıklaması yapılacaktır.

07/01/2021

sağık müdürlüğü, bakanlığımız sağlık tesisi personeli aşı programı hk

07/01/2021

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kol toplantısı

07/01/2021

2021 yılında uygulanacak aidat , kayıt ücreti, para cezası ücretleri

28/12/2020

28 aralık webinar toplantısı hk.

22/12/2020

DR.SONER OĞUZ COVİD NEDENİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

21/12/2020

Türk Tabipleri Birliği olarak; Bilimsel Gelişmeyi Amaçlayan, Denetlenebilir ve Objektif Ölçütler Olmaksızın Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Yaptığı Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz

21/12/2020

USS veri gönderimi yapmayan kurumlara ilişkin olarak sağlık müdürlüklerinden gönderilen yazılar hk.

15/12/2020

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KİŞ

11/12/2020

“HEKİMLERİN TÜKENMİŞLİK DURUMU”

11/12/2020

PANDEMİ SÜRECİNDE ETİK TARTIŞMALARA NEDEN OLAN İKİ MAKALENİN ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

11/12/2020

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

17/11/2020

TTB İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 19 Kasım 2020

17/11/2020

Samsun Tabip Odası tarafından Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri Yarışması düzenlenmektedir.

16/11/2020

4.5.6 SINIF ÖĞRENCİLERİNE,PRATİSYEN ,ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERE UYGULANACAK

06/11/2020

“Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması”

06/11/2020

İnsan Hakları Komisyonu'nda görev almak isteyen Hekimlerimize duyuru

05/11/2020

KAMUOYUNA

02/11/2020

Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinliği

27/10/2020

pratisyen hekimler kol toplantısı

30/09/2020

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu Kongresine katılım hk.

28/09/2020

Arçelik-Beko, TTB üyesi hekimlere indirim kampanyası başlatmıştır.

08/09/2020

Adalet Komisyonu Başkanlığı Ceza İnfaz Kurumları izleme Kurulu Üye Seçimi

17/08/2020

TÜRK TORAKS DERNEĞİ'NİN ELEŞTİRİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE KATILIYORUZ

14/08/2020

14 Ağustos saat 12:30 da TTB Basın Açıklaması : “Salgın Kontrol Altına Alınamıyor, Sağlıkçılar Tükeniyor”

12/08/2020

EĞİTİM SEN SALGINDA GELİNEN AŞAMA VE EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASINITARTIŞIYOR

12/08/2020

YENİDEN ISITILAN TEKLİF :MALPRAKTİS KANUNU

12/08/2020

SONBAHAR YAKLAŞIRKEN NELER YAPMALI ?

29/07/2020

MUAYENEHANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN HASTALARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN İSTENMESİ

27/07/2020

TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI

14/07/2020

PROF. DR. KAYIHAN PALA'YI DESTEKLİYORUZ

09/07/2020

Yine Patlama, Yine İş Cinayeti,Yine Katliam; Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında Büyük Patlama

09/07/2020

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI AFFINA KARŞI KADIN PLATFORMUNDAN ÇAĞRI

09/07/2020

TEŞHİS VE TEDAVİLERİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÜRÜTÜLEN HASTALARA İLİŞKİN BİLGİLERİN İSTENMESİ

09/07/2020

COVID-19 HASTALIĞINDA RADYOLOJİNİN YERİ VE HASTALIĞIN RADYOLOJİK BULGULARI

08/07/2020

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: Var olan adaletsizlikler giderilmek kaydıyla, hekim ücretlerinde COVID-19 salgını sürecindeki yaklaşım sürdürülmelidir

02/07/2020

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE TABİP ODALARI, HEKİMLİK DEĞERLERİNİN UYGULANABİLMESİ, HEKİMLERİN, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TOPLUMUN SAĞLIK VE YAŞAM HAKLARININ KORUNUP GELİŞTİRİLMESİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ NİTELİKTEDİR

24/06/2020

COVID-19 TANISINDA VE TARAMASINDA KULLANILAN TESTLER YAŞANAN GÜÇLÜKLER

08/06/2020

2020 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

05/06/2020

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AÇIKLAMASI

04/06/2020

HEKİMLİK UYGULAMALARI ÜCRETİNİN BAĞLAYICILIĞI

28/05/2020

SERBEST MESLEK ERBABI OLAN HEKİMLERİN ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU (E-SMM) DÜZENLEMELERİ

08/05/2020

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARLARI ( 21-22 NOLU)

07/05/2020

PAÜSEM İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 7 HAZİRAN 2020

05/05/2020

5 MAYIS DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ

29/04/2020

TEK KULLANIMLIK MASKE , ELDİVEN GİBİ KİŞİSEL HİJYEN MALZEME ATIKLARININ YÖNETİMİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ

22/04/2020

TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI

22/04/2020

COVID-19 TANISI ALMIŞ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAYISI ARTIYOR HÜKÜMETİ ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

22/04/2020

ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK DR. CEMAL ÖZKAN’I COVID -19 NEDENİYLE KAYBETTİK

21/04/2020

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ HEKİMLERİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMASI

17/04/2020

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ; "COVID -19 SALGININI DURDURACAK, SAĞLIKTA ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ " BASIN AÇIKLAMASI

17/04/2020

AİLE , ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANINA GÖNDERİLEN YAZI

15/04/2020

17 NİSAN SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

15/04/2020

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK HATTI"

15/04/2020

KAPALI İŞYERİ - OFİSLERDE COVID-19 İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

10/04/2020

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

09/04/2020

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KARARI

07/04/2020

İşkur Kısa Çalışma Ödeneği

07/04/2020

COVID-19 ilişkili İş Kazası ve Meslek Hastalığı

06/04/2020

PERSONEL AYRILIŞ İŞLEMLERİ

06/04/2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

06/04/2020

COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ , SAĞLIK BAKANLIĞI VE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

06/04/2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCELERİ

06/04/2020

​​​​​​​TTB COVID-19 İZLEME GRUBUNDAN KORUNMA VE MASKE KULLANIMINA YÖNELİK ÖNERİLER

02/04/2020

ÜZGÜNÜZ!

31/03/2020

SAĞLIK ÇALIŞANINDA COVİD-19 TANISI İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞIDIR

31/03/2020

23-29 MART 2020 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 VİRÜSÜNE MARUZ KALIMINA İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

30/03/2020

COVİD-19 FARKINDALIK İLETİŞİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA

30/03/2020

ELEKTİF İŞLEMLERİN ERTELENMESİ VE DİĞER ALINACAK TEDBİRLER

30/03/2020

COVİD-19 İZLEM FORMLARI HAKKINDA

30/03/2020

COVID - 19 SALGINI İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÖNERİLER

30/03/2020

DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

27/03/2020

ÖNLEMİNİ AL EVDE KAL !

27/03/2020

EDMR DERNEĞİ COVİD-19 PSİKODESTEK PROJESİ

19/03/2020

ÖNEMLİDİR! GENEL KURUL VE SEÇİMİN ERTELENMESİ HAKKINDA !

18/03/2020

KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KURAL

12/03/2020

15 MART ANKARA BEYAZ MİTİNG İPTALİ

12/03/2020

EDİRNE' DE MÜLTECİLERİN DURUMU İZLEM RAPORU

12/03/2020

TTB PHK KOLU ACİL SERVİS ÇALIŞAN ANKETİ

12/03/2020

BEYAZ MİTİNG HALKA YÖNELİK HAZIRLANAN BİLDİRİ

27/02/2020

KORONAVİRÜS-TÜRKİYE' DEKİ SON DURUM BASIN TOPLANTISI

21/02/2020

15 MART ANKARA BEYAZ MİTİNG

21/02/2020

15 MART ANKARA BEYAZ MİTİNG

06/02/2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ

30/01/2020

SAĞLIKTA REKLAM VE TANITIM İHLALLERİ İLE ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLAR

30/01/2020

TTB ODA SEÇİMLERİ VE BÜYÜK KONGRE

24/01/2020

9 ŞUBAT 2020 ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA KARŞI HEKİMLER BULUŞUYOR FORUMU

17/01/2020

TTB KADIN HEKİMLİK KADIN SAĞLIĞI KOLU " 6. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ"

10/01/2020

"SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞMAK İÇİN NÜFUS CÜZDANI YETER" BASIN AÇIKLAMASI

10/01/2020

11 OCAK 2020 "HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ " DEKLARASYONU

10/01/2020

21. YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ ON YILINA BAŞLARKEN TÜRKİYE 'NİN SAĞLIĞI 2019 BASIN AÇIKLAMASI

31/12/2019

2019 YILININ SON GÜNLERİNDE YİNE ŞİDDET YİNE ÖLÜM !

27/12/2019

11 OCAK 2020 "HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ" DEKLARASYONU BASIN AÇIKLAMASI

27/12/2019

2020 İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

27/12/2019

2020 TTB HUV KATSAYILARI

27/12/2019

İSTANBUL TABİP ODASI DR. NEJAT YAZICIOĞLU İŞÇİ SAĞLIĞI VE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

27/12/2019

İSTANBUL TABİP ODASI TIP HİZMET VE TIP BİLİM ÖDÜLÜ

18/12/2019

27-29 MART 2020 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU

18/12/2019

25 OCAK 2020 PRATİSYEN HEKİMLER KOLU TOPLANTISI

12/12/2019

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI EYLEM VE ETKİNLİK

12/12/2019

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GÜVENLİK SORUŞTURMALARI DAVA DİLEKÇELERİ

12/12/2019

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU : AİLE HEKİMLİĞİNDE ANNE / BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞTAYI

06/12/2019

ATA SOYER SAĞLIK SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI

06/12/2019

FARKLI EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDEN TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİN DURUMU ANKETİ

06/12/2019

14 ARALIK TTB EDEBİYAT MATİNESİ -BURSA

28/11/2019

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER BASIN AÇIKLAMASI

25/11/2019

27 KASIM " MENDERES NEHRİ , DALAMAN ÇAYI VE HAVZALARI KİRLİLİĞİ" KONULU TOPLANTI

22/11/2019

XXV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 2. DUYURU

21/11/2019

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ 18. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

07/11/2019

XXV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

31/10/2019

DİŞ HEKİMİ SEVİNÇ ÖZGÜNER İNSAN HAKLARI BARIŞ VE DEMOKRASİ ÖDÜLÜ 2020

25/10/2019

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN CUMHURİYETİN 96. YIL KUTLAMALARI

18/10/2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET SLOGAN YARIŞMASI

18/10/2019

ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZOKULU

18/10/2019

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BAĞIŞÇI KAZANIM DESTEĞİ

15/10/2019

23 EKİM ÇARŞAMBA MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI AKTİVİTESİ

11/10/2019

SAĞLIK HİZMETİNDE TANITIM İHLALLERİ - SINIRLAR SEMPOZYUMU

11/10/2019

ŞEHİR HASTANELERİ YALANLAR VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

11/10/2019

13 EKİM 2019 NKP MERSİN BULUŞMASI

04/10/2019

SAĞLIKTA BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER/1. DR. İLHAN DİKEN MEZOPOTAMYA HALK SAGLIĞI GÜNLERİ

20/09/2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VII. ULUSAL KONGRE 19-20 EKİM 2019

20/09/2019

ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEKSEL SORUNLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

20/09/2019

AİLE HEKİMLERİNİN HAKLARI KONULU TOPLANTI

06/09/2019

ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZOKULU

23/08/2019

1. ULUSLARARASI EMZİRME GERÇEĞİ KONGRESİ

23/08/2019

VI. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ 4-6 EKİM 2019

23/08/2019

ÇANAKKALE KAZ DAĞLARI KİRAZLI ALTIN MADENİ SU VE VİCDAN NÖBETİ

09/08/2019

KAZ DAĞLARI HAKKINDA

25/07/2019

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

25/07/2019

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25/07/2019

FÜSUN SAYEK KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLERİ

10/05/2019

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı

10/05/2019

26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

08/03/2019

14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet

04/03/2019

TTB 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı

24/01/2019

Emekli Maaşlarına Ek Ödeme Alamayanlara Bilgilendirme

02/01/2019

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları

02/01/2019

2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

27/09/2018

Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi

27/09/2018

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı ÇağrısI

27/09/2018

TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı

27/09/2018

TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı

27/09/2018

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

07/01/2018

Sağlık Bakanlığı’ndan Emekli Meslektaşlarımızın Dikkatine

07/01/2018

Tüm Emekli Hekimlerin Dikkatine!

9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine”

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu

TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı

”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı

27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı

TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları

23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız”

2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri

Belge ve Kimlik Ücretleri

Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

4.5.6 SINIF ÖĞRENCİLERİNE,PRATİSYEN ,ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERE UYGULANACAK" PERİODONTOLOJİ"ANKET HK