06 01 2022

2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

 

4295/2021                                                                                                                24.12.2021

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

“2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir. Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

Saygılarımızla,                      

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut                                                                                                                     TTB Merkez Konseyi                                                                                                           Genel Sekreteri

 

 

 

Ek: 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri