06 01 2022

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi


 


 


4288/2021                                                                                                                  24.12.2021

                                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA


 


         TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi” ektedir.


 


          TTB Merkez Konseyi yılın ikinci yarısı için katsayıyı yeniden değerlendirme kararı almıştır.


 


Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


 


 


                                                                                              Saygılarımızla,


                                                                                                         


 


 


 


                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut


                                                                                                          TTB Merkez Konseyi


                                                                                                          Genel Sekreteri