13 09 2021

Aldığımız ücretler, çalışma koşullarımız, sağlıkta şiddet ve yapılabilecek eylemler hakkında görüşlerinizi öğrenebilme amacıyla Birliğimiz tarafından aşağıda linki sunulan anket hazırlanmıştır.

 

 

2806/2021                                                                                                                13.09.2021

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA          

            Aldığımız ücretler, çalışma koşullarımız, sağlıkta şiddet ve yapılabilecek eylemler hakkında görüşlerinizi öğrenebilme amacıyla Birliğimiz tarafından aşağıda linki sunulan anket hazırlanmıştır.    

            Anket sorularının cevaplandırılması ortalama 4 (dört) dakika sürmektedir.

Anketin odanız üyeleriyle paylaşılarak yaygınlaştırılması haklarımız için neler yapabileceğimize birlikte karar vermemizde çok önemli bir destek sunacaktır. Birlikte yürüteceğimiz çalışmada katkı ve katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.                                                                                                    

                                                                                                          Saygılarımızla,                                                                                                         

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

https://www.ttb.org.tr/form/799396