29 07 2021

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu tarafından 28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir Karaburun’da Yaz Kampı düzenlenecektir.

 

 

2134/2021                                                                                                                28.07.2021

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu tarafından 28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir Karaburun’da Yaz Kampı düzenlenecektir.

Örgütlenme çalışmaları ve yeni dönem faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araya geleceğimiz Yaz Kampı’nın genç hekimlere duyurulmasını ve etkinliğe katılması için odanız tarafından görevlendirilecek isimlerin iletişim bilgilerinin (GSM-mail) 12 Ağustos 2021 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,                      

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut                                                                                                                     TTB Merkez Konseyi                                                                                                           Genel Sekreteri

 

 

Ek: Yaz Kampı Duyurusu görseli