17 11 2020

TTB İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 19 Kasım 2020

2806/2020                                                                                                                13.11.2020

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            İlgi:02.11.2020 tarih ve 2679/2020 sayılı yazınız.

           

            Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 19 Kasım 2020 tarihinde online olarak zoom programı üzerinden aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

            Ayrıca TTB 2021 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri katsayı önerilerinizi de en geç 18 Kasım 2020 tarihine kadar iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih              :19 Kasım 2020 (Perşembe)

Saat                :20.00-22.00

 

www.zoom.us

Meeting ID: 847 4844 3493

Passcode: 620283

 

Gündem:

-Tanışma,

-Yürütme kurulu seçim zamanı, şeklini, yöntemini, yerini konuşma,

-Merkez Konseyi olarak hemen gündemimize alınmasını istediğiniz sorunların en azından başlıklarını irdelemek,

-2021 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri,

-Önerileriniz.