17 11 2020

Samsun Tabip Odası tarafından Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri Yarışması düzenlenmektedir.

 2812/2020                                                                                                                16.11.2020

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            Samsun Tabip Odası tarafından Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri Yarışması düzenlenmektedir. Başvuru formu ve şartları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 

            Dr. Kamil Furtun’u anmak üzere, onun mizahi kişiliğine uygun olarak mizah öyküleri yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının değerlendirilmesini   amaçlayan öykü yarışmasının duyurusunun odanız üyesi tüm hekimlere yapılması noktasında desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                         

 

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

 

 

 

http://www.samsuntabipodasi.org.tr/uploads/files/BASVURUFORMUVESARTLARI.pdf

 

 

 

http://www.samsuntabipodasi.org.tr/uploads/files/BASVURUFORMUVESARTLARI.pdf