16 11 2020

4.5.6 SINIF ÖĞRENCİLERİNE,PRATİSYEN ,ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERE UYGULANACAK

2764/2020                                                                                                                11.11.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda Araş. Gör. Şule Özdoğan tarafından Birliğimize iletilen    Doç. Dr. Müge Lütfioğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Tıp fakültesi öğrencileri ve tıp hekimlerinin oral hijyen alışkanlıklarının,  “periodontoloji” hakkındaki bilgilerinin ve periodontal durumun sistemik hastalıklarla ilişkisi ile ilgili farkındalıklarının değerlendirilmesi” adlı anket çalışmasının linki aşağıdadır.

Tıp fakültesi 4. 5. 6. sınıf öğrencilerine, pratisyen, asistan ve uzman hekimlere uygulanacak şekilde planlanlanan anketin yönetim kurulunuz tarafından değerlendirilerek odanız üyelerine duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

Anket linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdveAtce3rKxV0K9UqHI7nmzO9aTJxTKrVw7jL4dw_R9b4j8Q/viewform