06 11 2020

İnsan Hakları Komisyonu'nda görev almak isteyen Hekimlerimize duyuru

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları Kolu çalışmalarını yürütmek ve yeni kol yürütmesini belirlemek üzere online toplantı planlanmaktadır.

 

            Odanız İnsan Hakları Komisyonu’nda çalışan yada 2020-2022 döneminde görev almak isteyen meslektaşlarımızın ad, soyad ve iletişim bilgilerinin 10 Kasım 2020 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi durumunda bildirilen isimlerle ortak belirlenecek bir tarihte zoom toplantısı yapılarak yeni yürütme kurulu belirlenecektir.

 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri