06 01 2019

Sağlık Bakanlığı’ndan Emekli Meslektaşlarımızın DİKKATİNE !

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN EMEKLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 2010 yılında, Tam Gün düzenlemeleri içinde, Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirme adı altında yapılan düzenlemede , döner sermaye ek ödemelerinden yapılan kesintilerin düşük de olsa emekli maaşına yansıtılması hedeflenmiştir.

Bu düzenlemeden, 2010 yılından sonra emekli olan meslektaşlarımız faydalanabilmektedir.  

2010 yılından sonra emekli olan bazı meslektaşlarımızın emekli aylıklarına bu ödemelerin yansıtılmadığı bilinmektedir.  Bu örnekler  münferit gibi görünse de meslektaşlarımızın emekli aylığında ek ödemenin görünmediği veya az olduğu anlaşılmaktadır.  

Döner sermayeden emekli aylığına yapılacak katkının miktarı, 2010 yılından sonra emeklilik tarihine kadar geçen süre ile orantılıdır. Örneğin, 2018 yılında emekli olan uzman hekim meslektaşımız için bu katkı aylık 685TL civarında iken 2016 yılında emekli olan pratisyen hekim meslektaşımız için bu katkı 345 TL civarındadır.  

Dolayısıyla, 2010 yılından sonra emekli olan meslektaşlarımızın maaş ödemelerindeki açıklamaları kontrol etmelerini, söz konusu ek ödemesi emekli aylığına yansımayan veya eksik yansıtılan meslektaşlarımızın SGK’ya başvuru yaparak gerekli düzeltmenin yapılmasını istemeleri gerekmektedir. 

SGK’ya yapılacak başvuru için aşağıda yer alan dilekçe örneği kullanılabilir. Dilekçenin iadeli posta (Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye-Ankara)  ile gönderilmesini, dilekçeye olumsuz yanıt gelmesi halinde hukuki haklarımızın odamız tarafından takip edilebilmesi için Odamız Sekreterliği ile iletişime geçilmesini dileriz.

DENİZLİ TABİP ODASI

Dilekçe Örneği::

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına


Sağlık Bakanlığına bağlı hekim olarak görev yapmakta iken ...........tarihinde emekli oldum.

5510 sayılı Kanunu’nun ek 3. Maddesinde, 2010 yılından sonra döner sermaye ek ödemesinden yapılan kesintilerin emekli aylığıma belli oranda yansıtılmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Maaş ödemelerine ilişkin belgelerde, emekli aylığıma yansıtılması gereken bu ek ödemenin yansıtılmadığını/eksik yansıtıldığını tespit ettim.

Bu hatanın düzeltilmesini, eksik yatırılan/hiç yatırılmayan ek ödemenin geriye dönük hesaplanarak faizi ile birlikte maaş hesabıma aktarılmasını talep ederim.

Saygılarımla. ..../01/2019Adı-Soyadı :

TC Kimlik No :

Emekli Sicil No :

Telefon :

Adres :