13 07 2021

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Hakkında Ortak Basın Açıklaması

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Hakkında Ortak Basın Açıklaması Video Linki:

 https://www.youtube.com/watch?v=UWDUS1feQE0


Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Hakkında Ortak Basın Açıklaması

Saygıdeğer katılımcılar ve Basın Mensupları

Salgında veya  görevi başında yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarımızı saygı ve minnetle  anıyoruz.

 

Bugün Denizli Tabip Odası'nda 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının koşulları göz önüne alınmadan ve düşünceleri sorulmadan hazırlanan  ‘’Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'‘hakkında ortak basın açıklamamızı yapmak üzere bulunmaktayız.

 

Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığının 2005 yılında Düzce ilinde 2006 aralık ayında Denizli ilimizde pilot uygulama ile hayata geçirdiği aile hekimliği uygulaması, zamanla   ve kademeli geçişle  2011 yılından itibaren tüm Türkiye’yi  kapsayacak şekilde yürürlüğe konulmuştur.

 

2005 yılından bugüne  kadar bebek, çocuk, gebe,15-49  yaş kadın izlemleri, bebeklik çağı ve erişkin aşılamaları, okul taramaları ve aşılamaları, kanser taramaları, kronik hastalık izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra yoğun poliklinik hizmetleri aile hekimliği çalışanlarının özverili çalışmaları ile yürütülmüştür.

 

Aile Hekimlerinin verdiği poliklinik hizmetleri sadece hasta muayenesi ile sınırlı değildir. Aile hekimleri ayrıca tek hekim sağlık raporlarının da getirdiği ağır mesleki  ve hukuki sorumluluklar ile de aşırı çalışma yükünün altında olup, hasta –hekim ilişkisini zora sokan ruhsal baskılara hatta şiddete maruz kalan ortamlarda çalışmaktadırlar.

 

Bölgenin demografik özellikleri ,fiziki mekan yetersizlikleri ,entegre birimler, gezici sağlık hizmetlerinin kendine has olumsuz koşulları gibi sağlık hizmetleri de aile hekimliği çalışanlarını zora koşmaktadır.

 

Aile sağlığı merkezlerinin özellikle   covid-19 pandemisi  ile iyice su yüzüne çıkan fiziki mekan ve sağlık personeli yetersizlikleri  ‘’iyi hekimlik uygulamalarını’’ sekteye uğratmaya devam etmektedir.

Yıllardır yenilenemeyen aile sağlığı merkezleri günümüzde ki hizmetlere cevap veremez duruma gelmiştir.

 

Uygunsuz çalışma koşulları ve ücret düşüklüğü nedeni  ile aile sağlığı çalışanı veya aile hekimi olmayan merkezlerin sayısı giderek artmaktadır. Yetersiz aile sağlığı çalışanı ve düşük gelir getirisi ve yüksek yatırım maliyetleri açısından, açılan sıfır nüfuslu birimler aile hekimliğinde büyüyen sorun olarak durmaktadır.

 

Ceza  evlerinde görevli aile hekimlerinin gider ödeneklerinin %80 kesilmesi nedeniyle buralardaki birimlerin boşalması kaçınılmazdır.

 

Covid-19 salgınında hemen  tüm  sağlık problemi için hastanelere ulaşamayan halkın  muayene ilk başvuru yeri aile hekimlikleri olmuştur.

 Toplum sağlığı merkezlerinin yapması gereken okul  aşıları aile hekimlerinin sorumluluğuna bırakılmıştır.

 Hergün yayınlanan sayılardan Covid-19 aşılarının büyük oranda yapıldığı yerlerin aile sağlığı merkezleri olduğu anlaşılmaktadır

 

 Sağlık çalışanları ruhsal ve fiziki  tükenmişlikleri  ile devam eden salgında  görmezden gelinmiştir. Covid-19 nedeni  ile kaybettiğimiz yüzlerce sağlık çalışanının ölüm sebebi  meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir.  Sağlık bakanlığı tarafından reklam unsuru olarak kullanılan, alkışlanan emeğimiz hiçbir açıdan karşılığını bulmamış, verilen sözler havada kalmıştır.

 

Bugün gelinen noktada başlangıçta sağlık çalışanları için maddi  kazanç getirisi ile cazip halde sunulan  aile hekimliği  sistemi yıllar içerisinde hak edişlerde %70 ‘lere ulaşan kayıplarla sistem dışına çıkışın hızlandığı bir sisteme dönüştürülmüştür.

 

30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de  ‘’Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ‘’yayımlanmıştır.

 Bir kez daha türlü hesaplamalar ,çarpan ,bölen, katsayılar ile kafa karıştıran,aile hekimliği çalışanlarının faydasınaymış gibi reklamı yapılan  bu sözleşme  aile sağlığı çalışanlarının omuzlarındaki yükü  taşıyamayacakları noktaya getirmiştir.

 

-Bu yönetmelik aile hekimliği çalışanları için bir CEZA YÖNETMELİĞİDİR!

 

-Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmakta,il sağlık müdürlerinin insafına bırakmaktadır. Yönetmelikte yer alan sözleşme fesih şartlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

-Anayasamızın ve ülkemizin kabul ettiği uluslararası hukuki düzenlemeler gözardı edilerek  sağlık çalışanlarının ifade ve görüş açıklama haklarının elinden alan bu sözleşmeye ses çıkarmamamız beklenemez.

-Aile hekiminin ve aile sağlığı çalışanının bilimsel irade ve bilgisinin ışığı ile toplum sağlığını önceleyerek takip ettiği danışanları ile arasına giren bu sözleşmeyi mantık dışı buluyoruz.

Bu günün koşullarında  sözleşmede dayatılan ve  uygulanması mümkün olmayan  sağlık hizmetlerinin tek taraflı sorumluluğunu  aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına yıkan anlayışı kabul etmemiz beklenemez.

-Şablon bir şekilde sadece aile hekimliği çalışanlarına sorumluluk yükleyen  kronik hasta ve kanser tarama izlemlerinin dayatılması kabul edilemez. Vatandaşa hiçbir yasal sorumluluk yüklemeden %90 ‘ın üzerinde aylık izlem kotası yükleyen anlayışı kınıyoruz.

-Hastalık yoktur hasta vardır söylemimizi bozan sözleşme metni hekimlik etiğimize aykırıdır.

-Taşınmayacak haldeki iş yükü sebebiyle kadın,bebek,çocuk gibi izlemlerin niteliğini düşürerek toplum sağlığını tehdit eden sözleşme koşulları uygulanamaz.

-Aynı nedenle aile sağlığı çalışanlarının iş barışının bozulma tehdidi ile karşı karşıyayız.

-Sağlıkta şiddetin  yanlış sağlık politikaları ile tırmandırıldığı, sağlık çalışanı ölümlerinin bitmek bilmediği  ülkemizde ,uygulanması gerçekçi olmayan kronik hasta izlemleri nedeni ile aile sağlığı çalışanlarının fiziki ve ruhsal şiddet riskini artıracak ve birçok malpraktis davalarıyla karşı karşıya kalınacaktır.

-Artan iş yükünün altında kalan aile sağlığı çalışanlarının tükenmişliğini  katlanarak artıracak bu sözleşmeye hayır diyoruz

-İzin ve hastalık dönemlerinde ücret kesintisi istemiyoruz.

-İş sözleşmemizin il sağlık müdürlüklerinin insafına bırakılması iş güvencemizi tehlikeye atmaktadır.

 

NE İSTİYORUZ:

 

-SÖZLEŞME DÖNEMLERİNDE AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ SÖZ SAHİBİ OLMASINI İSTİYORUZ!

-İŞ GÜVENCESİ  İSTİYORUZ!

-AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE YETERLİ İSTİHDAM YARATILMASINI İSTİYORUZ!

-KAMU DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KADROYA ALINMASINI İSTİYORUZ!

-SAĞLIKLI İŞ ORTAMLARI  İSTİYORUZ!

-AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KİRA ÜCRETLERİNİN BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ!

-DEPREM,SEL GİBİ DOĞAL  AFET VE PANDEMİLERDE  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEĞİNE  SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ!

- SAĞLIK HİZMETİNİN NİTELİĞİNİ BOZMAYACAK NÜFUSLARLA ,ÜCRET KESİNTİSİ ,PERFORMANS KAYGISI OLMADAN   SAĞLIK HİZMETİ VERMEK İSTİYORUZ

-SORUNLARIMIZI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ İŞİTECEK SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİYORUZ!

-HEM TOPLUM SAĞLIĞINI HEM SAĞLIK ÇALIŞANINI GÖZETEN SAĞLIK POLİTİKALARININ  GELİŞTİRİLMESİNİ  İSTİYORUZ!

-ÇIKARILAN AİLE HEKİMLİĞİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMASININ HEMEN DURUDURLMASINI,YÖNETMELİĞİN GERİ ÇEKİLEREK STK LARLA ORTAK ÇALIŞMA İLE AİLE HEKİMLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİR YENİ YÖNETMELİK İSTİYORUZ.

-AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARININ HAK EDİŞLERİNDEN %10 KESİNTİ DEĞİL HAK EDİŞLERİMİZE %50 İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ.

- Aile hekimlerinin artan cari giderlerini karşılayacak oranda gider ödeneği talep ediyor,cari gider ödeneklerinin %50 arttırılmasını talep ediyoruz.

-Covıd Salgınında canla başla çalışan tüm sağlık çalışanları gibi aile hekimliği çalışanlarına da 15 aydır verilmeyen şartsız ek ödeme hakkının verilmesini istiyoruz.

-Aile hekimliği çalışanları olarak MHRS çalışma planlarımıza müdahaleleri kabul etmiyoruz,

-Dünya standartlarındaki 1000-1500 arası ortalama nüfuslarla etkin,verimli,hasta ve çalışan memnuniyetini ortak esas alan ,hizmet alanında da yasal sorumlulukların yüklendiği bir aile hekimliği sisteminin inşası için gerekli uygulanabilir aile hekimliği mevzuatı istiyoruz.

 

 

DENİZLİ TABİP ODASI

 

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ( AHEF)

 

DENİZLİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ (DAHED)

 

AİLE  HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (AHESEN)

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI(SES)

 

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI(TÜRK SAĞLIK-SEN)