02 07 2021

2020-2021 DÖNEMİ DENİZLİ TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

 

 

 

2020-2021 DÖNEMİ

DENİZLİ TABİP ODASI

ÇALIŞMA RAPORU

 

 

Son yıllarda sağlık sisteminde yapılan ve yapılmaya çalışılan değişiklikler, sağlık hizmetinin piyasa boyutunun ağır basmasına, hekimlerin özlük haklarında ciddi gerilemelere neden olmaktadır. Oysa biz hekimlerin talepleri son derece basittir. Temel talebimiz, hekimlik sanatını içinde bulunduğumuz toplumun hizmetine sunmak ve bunu yaparken de sağlığımızdan, iş güvencemizden vazgeçmeden çalışmak, gelecek kaygısı duymaksızın yaşamaktır. 


                Sağlık piyasasının taleplerini önceleyen anlayış, hekimin özlük haklarını geri plana atmakta, hastalarımızı müşteriye dönüştürmekte, dirseklerimizi çürüterek, gecelerimizi gündüzlerimize katarak elde ettiğimiz bilgileri hiçe saymakta, emeğimizi ucuz işgücü haline çevirmeye çalışmaktadır. Bunu yaratmaya çalışan anlayış, hekimliğin toplum sağlığı ve etik değerleri her şeyin önünde tutarak kişisel gereksinimlerini bunların arkasına koymasını kullanmakta ve hekimliğin hatırı sayılır, bilgi, zeka, emek ve dahası da özverisini umursamamaktadır.


                Toplumsal yaşantının tüm alanlarında şiddet giderek yaygınlaşan bir eğilim haline gelmiştir. Sağlık ortamının sorunlarının tamamen sisteme bağlı olduğu herkes tarafından aşikar olarak bilindiği halde, hekimleri hedef olarak gösteren ve söylemleri körükleyen kaynaklar hekimlere yönelik şiddeti de körüklemektedirler. Gün geçmemektedir ki; bir hekim belki de hiç hak etmediği bir şiddet eylemi ile karşılaşmasın. Acil servisler, yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere hekimler nerdeyse her gün bazen ölümle sonuçlanan şiddete maruz kalmaktadır. Hekimler her gün bakacaklarının çok üstünde hastaya bakmaya zorlanarak, olumsuz çalışma ortamlarının katkısı ile hedef tahtası haline getirilmektedir. Ve ne yazıktır ki; çoğu zaman siyasi iradenin ve yöneticilerin tutum ve söylemleri bunlara zemin hazırlamaktadır. 

 

 

Hekimler insan sağlığının güvencesi olmak için yetiştirilirler ve insanoğlu sağlığı ile varlığını sürdürebilir, yani asıl olan insan hayatıdır.

 

                05.07.2020  yılında yapılan   Genel kurulda seçilen yönetim kurulumuz bir yıl boyunca sağlıkta dönüşüm programının bütün yıkıcı unsurlarını dile getirmeye çalıştı, kamuoyu ile paylaştı, hekimlerle birliktelik oluşturmak için çaba sarf etti.

 

2020-2021 dönemindeki çalışmalarımızı ve bu amaçlar doğrultusundaki çabalarımızın göstergeleri aşağıdaki gibi olmuştur.

 

 

 

 

05.07.2020 Tarihinde yapılan seçimli Genel Kurulda 2020– 2022 yılı Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

 

09.07.2020 Tarihinde Denizli Tabip Odası 2020-2022 Dönemi Yeni Yönetim Olarak İlk Yönetim Kurulu Toplantımızı yaptık.

 

 

22.07.2020 Tarihinde Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı ziyaret ettik.

 

22.07.2020 Tarihinde Kadın Meclisleri ile birlikte İstanbul sözleşmesi yaşatır basın açıklaması için bir araya geldik.

 

23.07.2020 Tarihinde Büyük Menderes İnsiyatifi Grubu olarak odamıza ziyarette bulundular.

 

24.07.2020 Tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Lozan Antlaşmasını anmak için yaptığı basın bildirisine Denizli Tabip Odası olarak katıldık.

 

06.08.2020 Tarihinde COVİD-19 Pandemik Hastalığında Güncel Durum Söyleşileri için Ajanda Programında yer aldık.

 

07.08.2020 Tarihinde COVİD-19 ile ilgili Horoz Gazetesinde açıklamalarda bulunduk.

 

07.08.2020 Tarihinde Denizli’de ve Ülkemizde Covid-19 salgını, Sağlık personeli açısından süreç, okulların açılması ile ilgili Deha TV ye konuk olduk.

 

08.08.2020 Tarihinde Horoz Medyada yer aldık ve     Sağlık Çalışanlarının Hakkı Karşılıksız Kalmamalı “ dedik.

 

18.08.2020 Tarihinde Tabip Odası Olarak Covid-19 ile ilgili Düzenli Olarak Basın Bildirilerinde Bulunduk.

 

18.08.2020 Tarihinde Denizli’de Koronavirüs Nedeniyle Son Dönemde  Artan Vakalarla İlgili Denizli Metropol de açıklamalarda bulunduk.

 

19.08.2020 Tarihinde Tabip Odası Başkanımız Denizlihaber de yer aldı.

 

 19.08.2020 Tarihinde Tabip Odası Başkanımız Denizlimetropol de canlı yayında yer aldı.

 

21.08.2020 Tarihinde TTB ‘nin «Özlük Hakları, Çalışma koşulları ve Ücretler»  ile ilgili 81 ilde planladığı basın açıklamasına Denizli Tabip Odası olarak katıldık.

 

28.08.2020 Tarihinde Madeni İhalelere Karşı 21 Örgütten Ortak Çağrı projesine Tabip Odası olarak destek verdik.

 

30.08.2020 Tarihinde Denizli Demokrasi Platformu 30 Ağustos Zafer Bayramı anma ve saygı törenine Denizli Tabip Odası olarak katıldık.

 

01.09.2020   Tarihinde Tabip Odası Başkanımız Denizli Metropol’de Denizli’de Sağlıkta Son Gelişme ile ilgili TV programına konuk oldu.

 

14-18.09.2020 Tarihleri arasında COVİD-19 nedeni ile hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın anmak için yakamızda siyah kurdele ile çalıştık.

 

15.09.2020 Tarihinde Hukuk Eğitimi Av. Elif Esen ( NKE Hukuk) Siber Güvenlik Eğitimi Buğra Yüksel (Kodpit Teknoloji a.ş. ) tarafından KVKK Kişisel Sağlık Verilerinin korunması kanunu hakkında sunum hazırladık.

 

16.09.2020 Tarihinde ZOOM programı üzerinden Aile Hekimleri Kol toplantımızı gerçekleştirdik.

 

17.09.2020 Tarihinde «Denizli Tabip Odası Tıptan Sesler korosu Yaşayalım, Yaşatalım» klibi galası için bir araya geldik ve klibimizi tüm sosyal ağlarda paylaştık.

 

18.09.2020 Tarihinde COVİD-19 nedeni ile hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın anmak için yakamızda siyah kurdele ile saygı duruşu ile andık. 

 

19.09.2020 Tarihinde 19 Eylül 2020 de COVİD-19 Pandemisinde destek olmak için Sayın Gülizar Biçer Karaca ziyaretimize geldi. 

 

21.09.2020 Tarihinde Merkezefendi CHL il Başkanı Ali Osman Horzum ziyaretimize geldi.

 

22.09.2020 Tarihinde Gençbilim Anadolu Lisesi kurucularından Figen Kara odamıza ziyarete geldi.

 

22.09.2020 Tarihinde Egekent Hastanesinden Kurumsal iletişim ve yöneticilerden Zehra hanım odamıza ziyarete geldi.

 

22.09.2020 Tarihinde Muayenehane hekimlerimizin talebi üzerine” Hukuk Eğitimi Av. Elif Esen (NKE Hukuk Bürosu) Siber Güvenlik Eğitimi Buğra Yüksel (Kodpit Teknoloji A.Ş.) tarafından KVKK Kişisel Sağlık Verilerinin korunması kanunu” hakkında zoom üzerinden muayenehane hekimlerimizle toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

24.09.2020 Tarihinde CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı odamıza ziyarette bulundu.

 

24.09.2020 Tarihinde CHP  eski ilçe başkanı Mahir Akbaba odamıza ziyarette bulundu.

 

26/27.09.2020 Tarihinde Ankara’da TTB nin seçimli kongresi için Tabip Odası Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve delegelerimiz katılım sağlamıştır.

 

 

30.09.2020 Tarihinde zoom üzerinden işyeri hekimleri komisyonlarımız ile COVİD-19 temalı toplantımızı gerçekleştirdik.

 

08.10.2020 Tarihinde malpraktis ile ilgili hekimlerimize aşırı yüksek miktarlarda tazminat karaları görüşüldü. TTB’ye “zorunlu mesleki sigorta mevzuatının ve gerekli düzenlemelerin hukuki olarak araştırılması, ilgili kurumlara gerekli hukuki öneriler sunulması ve üyelerimizin bu konuda bildirilmesi hususunda” yazı ile görüş bildirdik.

 

 

14.10.2020 Tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Osman Özdel’in sunumuyla COVİD Pandemisinin Hekimler üzerinde psikolojik, sosyal baskısı ve hekim intiharları konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

15.10.2020 Tarihinde TTB ye 01.10.2020 Tarih ve 507 sayılı yazımızda TTBMK Başkanı seçiminde titizlik gösterilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak seçilen kişi üzerinde TTB’nin kapanmasına veya parçalanmasına neden olacak söylemlerle yoğun olarak karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.

Bu nedenle TTB’nin birlik ve mevcudiyetinin devamı açısından mevcut TTBMK Başkanının istifa seçeneğinin değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanısındayız.

 

21.10.2020 Tarihinde zoom üzerinden Denizli Kuzey ilçelerindeki (Çal, Çivril, Güney gibi) Aile Sağlığı Merkezi Hekimleri ve entegre sistem ile çalışan hekimlerimiz ile Pandemi sürecindeki sorunlar konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

21.10.2020 Tarihinde sağlık müdürlüğü ve valilik nezdindeki girişimlerimiz sonucu İl Pandemi kurulunda Denizli Tabip Odası temsilen Başkanımız Prof. Dr. R. Hakan Erbay haftalık toplantılara katılmaya başladı, Türkiye ‘deki İl Pandemi Kurullarında temsil edilen sayılı Tabip Odalarından birisi olduk. 

 

22.10.2020 Tarihinde Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. R. Hakan Erbay DRT canlı TV ye konuk oldu.

 

22.10.2020 Tarihinde Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. R. Hakan Erbay Ajanda DRT Denizli canlı TV ye konuk oldu.

 

27.10.2020 Tarihinde Su altının büyülü, yerçekimsiz, mavi dünyasındaki ekosistemleri ve batıkları keşfetmek için tüplü dalış eğitimi kursumuzu başlatmak için zoom üzerinden ilk toplantımızı gerçekleştirdik.

 

29.10.2020 Tarihinde Denizli Tabip Odası Tıptan Sesler Koromuzun katkılarıyla 29 Ekim klibi projemizi gerçekleştirdik.

 

 

05.11.2020 Tarihinde zoom üzerinden İşyeri Hekimleri toplantımızı gerçekleştirdik.

 

06.11.2020 Tarihinde Deha tv programcısı Eylem Şimşek ve Program Yönetmeni Sevil Çelik Bağ odamıza ziyarette bulundu.

 

10.11.2010 Tarihinde Denizli Tabip Odası Tıptan Sesler Koromuzun katkılarıyla 10 Kasım klibi projemizi gerçekleştirdik.

 

10.11.2020 Tarihinde Akut odamıza ziyarette bulundu.

 

 

11.11.2020 Tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Füsun Şahin'in sunumuyla Fibromiyalji konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

01.12.2020 tarihinde zoom üzerinden KBB Uz. Prof. Dr. Bülent Topuz; Göğüs Hastalıkları Uz. Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergür,Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Doç. Dr. Tuğba Sarı,  Anestezi ve Yoğun Bakım Uz. Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay ile "COVİD-19 PANDEMİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay Covid-19 Pandemisi süreciyle ilgili TV programlarında yer aldı.

 

03.12. 2020 tarihinde zoom üzerinden Denizli Tabip Odası adına İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği Yürütme Kurulu adaylar seçimi için komisyonda oy kullanacak asil aday Dr. B. Fercem Erbay, yedek aday Dr. Melahat Kaçar olarak katılmıştır.

 

 

05.12. 2020 tarihinde zoom üzerinden Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi toplantısına Tabip Odası Başkanımız Prof.Dr. Rıza Hakan Erbay, Genel Sekreter Dr. Fertcem Erbay, Onur Kurulu üyemiz Prof.Dr. Hüseyin Turgut katılım sağlamıştır.

 

 

08.12. 2020 tarihinde zoom üzerinden Romatoloji ve Çocuk Nefroloji Uz. Prof. Dr. Selçuk Yüksel; Çocuk Allerji ve İmmünoloji Uz. Doç. Dr. Ebru Arık Yılmaz,Çocuk Kardiyoloji Uz. Prof. Dr. Dolunay Gürses "'in sunumları ile "ÇOCUK HASTALIKLARINDA COVİD-19 PANDEMİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

09.12.2020 tarihinde zoom üzerinden TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısına odamız bölgesinden Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ahmet Ateşer katılım sağlamıştır.

 

 

13 .12.2020 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Kolu toplantısına odamız bölgesinden Dr. Belkıs Sınık ve Dr. Ruhsar Alaca katılmıştır.

 

15.12.2020 tarihinde zoom üzerinden Dr. Tevfik Köksal Köseler'in sunumuyla "

Fonksiyonel Tıp Nedir ?

Nasıl Uygulanır ?

Corona Günlerinde Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

16.12.2020 tarihinde zoom üzerinden Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu toplantısına odamıza temsilen Dr. Meral Alten ve Dr. Mehmet Ülke katılım sağlamıştır.

 

23.12.2020 tarihinde  zoom üzerinden Pamukkale Üniversitesi Radyoloji AD Öğr.Ü.  Doç. Dr. Furkan Ufuk ve Pamukkale Üniversitesi Mikrobiyoloji AD Öğr.Ü. Doç. Dr. Ahmet Çalışkan'ın sunumlarıyla "COVİD-19'UN RADYOLOJİK VE LABORATUVAR BULGULARI" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

29.12.2020 tarihinde zoom üzerinden Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur ve Prof. Dr. Ali Ergur'un sunumlarıyla "COVİD MÜCADELESİNDE GÖĞÜS HASTALIKLARI" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

30.12.2020 tarihinde 2020 yılında kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anmak için basın açıklaması yapıp yerel basın ile paylaştık.

 

12.01.2021 tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Dolunay Gürses’in moderatörlüğünde “Çocuklarda covid-19 ilişkili multiinflamatuar sendrom (MİS -C) konulu sunumumuzu, konuşmacılarımız Prof.Dr. Selçuk Yüksel Patogenezden kliniğe Mis-C nedir? -Hakkında ne biliyoruz? Dr. Öğr.Üyesi Münevver Yılmaz Covid-19 ilişkili Mis-C ve -Kawasaki Hastalığı-Klinik, Tedavi ve Güncel Yaklaşımlar katılımlarıyla gerçekleştirdik.

14.01.2021 tarihinde zoom üzerinden yapılan TTB Özel Hekimlik Kol toplantısına odamıza temsilen Dr. Meral Alten ve Dr. Mehmet Üljke katılmıştır.

** TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Koluna odamıza temsilen Dr. Mustafa Yorgancı, Dr. Belkıs Sınık ve Dr. Sevtap Demirci ‘nin isimleri bildirilmiştir.

21.01.2021 tarihinde zoom üzerinden odamızın Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu toplantısını gerçekleştirdi.

23.01.2021 tarihinde zoom üzerinden Pandemi  Çevre Tahribatı İlişkisi, Pandemi de gelinen son durum konulu sunum için Denizli Tabip Odası ile Büyük Menderes  inisiyatifinin ortaklaşa çevrimiçi söyleşisi toplantımızı gerçekleştirdik. Konuşmacılar: Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Doç. Dr. Tuğba Sarı, Dr. Azime Bilgiç,  Moderatör: Mustafa Çallıca.

25.01.2021 tarihinde Uğur Mumcuyu anma törenine katılım sağlandı.

26.01.2021 tarihinde zoom üzerinden PAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uz. Doç. Dr. Gökay Nar ve PAÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Uz. Prof. Dr. Çağatay Öncel'in sunumlarıyla COVID-19 Pandemisinde; Kardiyovasküler Sorunlar ve Yaklaşımlar, Nörojojik Sorunlar ve Yaklaşımlar konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

29.01.2021 tarihinde zoom üzerinden odamızın Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu toplantısını gerçekleştirdi.

18.02.2021 tarihinde Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan’ı ziyarette bulundu.

 

07.02.2021 tarihinde zoom üzerinden odamızın Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu toplantısını gerçekleştirdi.

 

09.02.2021 tarihinde zoom üzerinden FTR Uzmanı Prof. Dr. Füsun Şahin'in sunumuyla" Kronik Kas İskelet Sistemi Ağrılarında Tanı ve Tedavi Yöntemi Nasıl Yapılmalı" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

16.02.2021 tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Nil Güler'in sunumuyla Covid -19 Enfeksiyonunda Pıhtılaşma Sistemi ve Hematolojik Değişiklikler konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

17.02.2021 tarihinde zoom üzerinden TTB Aile Hekimliği ve İş yeri Hekimliği Kolu Yürütme kurulu ortak toplantısına odamızı ve TTB İşyeri hekimliği koluna temsilen Dr. Fercem Erbay katılım sağlamıştır.

 

18.02.2021 tarihinde Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

 

 

21.02.2021 tarihinde zoom üzerinden GYK toplantısına odamız adına oda başkanımız Prof.Dr. Rıza Hakan Erbay, Dr. Fercem Erbay ve Dr.Sevtap Demirci katılım sağlamıştır.

 

22.02.2021 tarihinde zoom üzerinden muayenehane hekimleri için Av. Oğuzhan Sarıca tarafından KVKK hakkında bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik.

 

23.02.2021 tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Celal Şimşek'in sunumuyla "Denizli'nin Derin Geçmişi Leodikeia" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

*** Ayrıca çeşitli tarihlerde iş yeri hekimliği yürütme kolu ve özel hekimlik kolu yürütme kurulu toplantılarına Oda Başkanımız Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay Merkez

Konseyi adına katılım sağlamıştır.

 

03.03.2021 tarihinde Taş Evler Yıkılmasın! Denizli Kültürünü Yaşatmaya Odamıza dan da destek vermek için toplantıya Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Rıza HakanErbay ve Dr. Fercem Erbay katılım sağlamıştır.

 

 

 

08.03.2021 Tarihinde Denizli Kadın Platformunun düzenlendiği 8 Mart Dünya Kadınlar günü için basın açıklaması etkinliğine Tabip Odası olarak desteğimizi verdik, katılımımızı sağladık.

08.03.2021 tarihinde 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden “Her Yönüyle Kadına Şiddet” konulu panelimizi, Moderatör Dr. Fercem Erbay, Konuşmacılar Sosyolog Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, Psikiyatrist Prof.Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Gesifed Başkanı Av. Aysun Nalbant, Denizli Kadın Platformu Başkanı Gülnur Candan Oymak, Deha TV Spikeri Eylem Şimşek, Merkezefendi Belediye Başkanı Av.Şeniz Doğan’ın sunumlarıyla gerçekleştirdik.

09.03.2021 tarihinde 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden “Hekimler İçin Piyano Şan Konseri” etkinliğimizi moderatör Dr. Emel Aslankara ve Fatıma Akyüzlüer,Birol Işıkdemir’in sunumlarıyla gerçekleştirdik.

10.03.2021 tarihinde 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Dr. Meral Alten, Prof.Dr. Gökhan Önem “Pandeminin Birinci Yılını Tamamlarken ve Geçmişten Bugüne Türkiye’de Sağlık” konulu canlı yayaın TV programına katıldılar.

10.03.2021 tarihinde 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden Moderatörlüğünü Dr. Yaşar Altın'ın yaptığı, Doç. Dr. Umut Karabulut'un sunumuyla "TÜRK MODERNLEŞMESİNDE TABİPLER VE TIP BİLİMİ" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

11.03.2021 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Denizli Tabip Odası Toplantı Salonunda Pandeminin Birinci Yılı ile ilgili basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

12.03.2021 tarihinde 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde, PAÜ Tıp Fakültesi ve Denizli Tabip Odası ortak panelimizi yaptık. Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Kutluhan , Prof. Dr.Rıza Hakan Erbay, Prof. Dr. Selçuk Yüksek, Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara .

14.03.2021 tarihinde 14 Mart Pazar günü saat 10:00 da Valilik önünde çelenk töreni, saat 10:30 de Denizli Tabip Odasında buluşma, saat:1400 da Covid nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına yapılan anıt açılışı ve plaket törenimizi gerçekleştirdik.

14.03.2021 tarihinde Tıptan Sesler Korosunun düzenlediği Yaşayalım Yaşatalım koro  çalışmasını Deha TV, DRT televizyonlarında yayınladık.

16.03.2021 tarihinde 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden Moderatörlüğünü Dr. Mehmet Ülke'nin yaptığı, Prof. Dr. Sait Eğrilmez'in sunumuyla "TÜRKÜLERDEKİ HİPOKRAT YEMİNİ" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

17.03.2021 tarihinde 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden Moderatörlüğünü Dr. Ahmet Ateşer’in yaptığı, Prof. Dr. Barış Baklan’ın sunumuyla "UYKU –RÜYA-SİNEMA" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

24.03.2021 tarihinde 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde zoom üzerinden Dr. Selda Sevtap Demirci'nin moderatörlüğünde, Yard. Doç.Dr. Bülent Şık'ın sunumuyla "GIDA GÜVENCESİ VE GIDA GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

30.03.2021 tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. F. Figen Ateşçi'nin sunumuyla "HASTA HEKİM İLİŞKİSİ VE ZOR HASTAYA YAKLAŞIM" konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

01.04.2021 tarihinde Sağlık Şehitleri Önünde, Sağlık Şehitlerini Anma Saygı Duruşu ve Basın Açıklamamızı gerçekleştirdik.

15.04.2021 tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Çağatay Öncel’in sunumuyla İnsanlık Tarihindeki Büyük Salgınlar konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

2020 -2021 YILI KOMİSYONLARIMIZI OLUŞTURDUK

Halk Sağlığı Komisyonu üyelerimiz Dr. Mehmet Bostancı ve Dr. Ruhsar Alaca dan oluşmaktadır.

Emekli Hekimler Komisyonu üyelerimiz Dr. Mehmet Bostancı, Dr. Ruhsar Alaca,Dr.İsa Tuzcu, Dr.Galip Yıldız, Dr.Metin Vural’dan oluşmaktadır.

 

Bilim Sanat ve Edebiyat Kolu komisyonu üyelerimiz Dr.Hasan Doğan, Dr. Belkıs Sınık, Dr.Ruhsar Alaca, Dr.İsa Tuzcu,Dr. Hamit Doğan,Dr. Abide Aktar Erdem’den oluşmaktadır.

Kadın Hekimlik Komisyonu üyelerimiz Dr. Belkıs Sınık, Dr.Fercem Erbay, Dr. Ruhsar Alaca, Dr.Meral Alten, Dr.Gülfizar Varma ‘dan oluşmaktadır.

Özel Hekimlik Komisyonu üyelerimiz Dr. Meral Alten ve Dr. Mehmet Ülke’den oluşmaktadır.

İnsan Hakları Komisyonu üyemiz Dr. Ümit Sertan Çöpoğlu’ndan oluşmaktadır.

 

TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu üyelerimiz Dr. Belkıs Sınık, Dr. Sevtap Demirci, Dr. Mustafa Yorgancı’dan oluşmaktadır.

 

İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Melahat Kaçar, Dr. Semiha Balcı, Dr. Fercem Erbay, Dr. Azime Bilgiç, Dr.Bülent Bilgiç, Dr.Güven Kovan, Dr.Süreyya Tan, Dr. Selami Dereli’den oluşmaktadır.

 

Dr. Fercem Erbay TTB İşyeri Hekimliği Komisyon başkanı olarak seçilmiştir.

 

 

 

 

 

·          Denizli Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclis toplantılarına Dr. İsmail Sancak katılmıştır.

·           

·          Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri için odamıza temsilen Dr. Buket Peker görevlendirilmiştir.

 

·          Ambulans ücretleri belirleme komisyon toplantılarına odamızı temsilen Dr. Yaşar Altın katılmıştır.

 

 

·          Pamukkale Üniversitesi Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin esaslar kapsamında yapılan toplantıya odamızı temsilen Dr. Hakan Erbay katılmıştır.

 

·          Hasta Hakları Kurulu toplantılarına odamıza temsilen Dr. Hüseyin Turgut katılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

ONUR KURULU VE HUKUKİ SORUNLAR

 

   Onur kurulu 12 kez toplanmış olup 10 dosya incelenmiş ve bazı dosyaların soruşturmaları devam etmektedir.

 

 

 

 

          TABİP ODASI BÜRO ÇALIŞMALARI

 

  Denizli  Tabip Odası Yönetim Kurulu bir yıllık sürede  30 kez toplanmış olup kararlarını oybirliği ile almışlardır. 05.07.2020 tarihinden günümüze Odamıza gelen evrak sayısı 245 , giden evrak sayısı  260 olmuştur.

 

 

 

·          www.denizlitabipodasi.org.tr.web sitemiz devamlı güncellenmiş, kısa mesaj servisi ile acil ve sürekli haberleşme sağlanmıştır.

 

 

 

KAYBETTİKLERİMİZ

 

·          19.04.2020 tarihinde üyemiz Dr. Cemal Özkan’ı kaybettik.

·          02.06.2020 tarihinde üyemiz Dr. Hüseyin Cahit Dartanel’i kaybettik.

·          04.12.2020 tarihinde üyemiz Dr.Ahmet Bacanlı’yı kaybettik.

·          07.12.2020 tarihinde üyemiz Dr. Halil Mert’i kaybettik.

·          17.12.2020 tarihinde üyemiz Dr. Cesur Ayaslan’ı kaybettik.

·          22.12.2020 tarihinde üyemiz Dr. Soner Oğuz’u kaybettik.

·          29.12.2020 tarihinde üyemiz Dr. Hakan Türkoğlu’nu kaybettik.

·          02.02.2021 tarihinde üyemiz Dr.Melih Sözmen’i kaybettik.