02 11 2020

Denizli Tabip Odası Faaliyet Raporu Ekim 2020

  

Denizli Tabip Odası Faaliyet Raporu Ekim 2020

 

16.09.2020 Tarihinde zoom üzerinden Aile Hekimleri Kol toplantımızı gerçekleştirdik.

 

22.09.2020 Tarihinde Muayenehane hekimlerimizin talebi üzerine” Hukuk Eğitimi Av. Elif Esen (NKE Hukuk Bürosu) Siber Güvenlik Eğitimi Buğra Yüksel (Kodpit Teknoloji A.Ş.) tarafından KVKK Kişisel Sağlık Verilerinin korunması kanunu” hakkında zoom üzerinden muayenehane hekimlerimizle toplantımızı gerçekleştirdik.

 

30.09.2020 Tarihinde zoom üzerinden işyeri hekimlerimiz ile COVİD-19 temalı toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

08.10.2020 Tarihinde malpraktis ile ilgili hekimlerimize aşırı yüksek miktarlarda tazminat karaları görüşüldü. TTB’ye “zorunlu mesleki sigorta mevzuatının ve gerekli düzenlemelerin hukuki olarak araştırılması, ilgili kurumlara gerekli hukuki öneriler sunulması ve üyelerimizin bu konuda bildirilmesi hususunda” yazı ile görüş bildirdik.

 

14.10.2020 Tarihinde zoom üzerinden Prof. Dr. Osman Özdel’in sunumuyla “COVİD Pandemisinin Hekimler üzerinde psikolojik, sosyal baskısı ve hekim intiharları” konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

 

21.10.2020 Tarihinde zoom üzerinden Denizli Kuzey ilçelerindeki (Çal, Çivril, Güney gibi) Aile Sağlığı Merkezi Hekimleri ve entegre sistem ile çalışan hekimlerimiz ile Pandemi sürecindeki sorunlar konulu toplantımızı gerçekleştirdik.

 

21.10.2020 Tarihinde Sağlık Müdürlüğü ve Valilik nezdindeki girişimlerimiz ve başvurumuz sonucu İl Pandemi kurulunda Denizli Tabip Odası temsilen Başkanımız Prof. Dr. R. Hakan Erbay haftalık toplantılara katılmaya başladı, Türkiye’deki İl Pandemi Kurullarında temsil edilen sayılı Tabip Odalarından birisi olduk. 

Başkanımız toplantıya katıldı. Hekimlerimizin ve Sağlık çalışanlarının moral olarak yorgun olduğu ve tükenme yaşadıkları iletildi. COVID-19 hastalığının sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı ve iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu istemimiz kayda geçirilmesi ve üst makamlara iletilmesi istendi.

 

 

27.10.2020 Tarihinde Su altının büyülü, yerçekimsiz, mavi dünyasındaki ekosistemleri ve batıkları keşfetmek için tüplü dalış eğitimi kursumuzu başlatmak için zoom üzerinden ilk toplantımızı gerçekleştirdik.