Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

24 Nisan Pazar günü yapılan Denizli Tabip Odası seçimleri sonrası 2016-2018 dönemi için seçilen, Prof. Dr. Gökhan Önem, Dr. Belkıs Sınık, Dr. Süreyya Tan, Dr. Simay Kaya, Dr. Oğuz Peker, Dr. Mustafa Kıvrak ve Dr. Meral Alten’den oluşan Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda Prof. Dr. Gökhan Önem oybirliği ile başkanlığa seçildi. Toplantıda diğer görev dağılımları şu şekilde oldu: Dr. Belkıs Sınık genel sekreter, Dr. Süreyya Tan muhasip üye, Dr. Simay Kaya veznedar.