06 01 2022

istanbul tabip odası 14 mart tıp haftası etkinlikleri çerçevesinde Dr. Türkan Saylan Tıp Ödülü ve Tıp Hizmet Ödülü ile ilgili kurallarının duyurusu

istanbul tabip odası 14 mart tıp haftası etkinlikleri çerçevesinde Dr. Türkan Saylan Tıp Ödülü ve Tıp Hizmet Ödülü ile ilgili kurallarının duyurusu