02 01 2019

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları

İlgili Birime;

 Odamız bölgesinde 2019  yılında uygulanacak olan Katsayı “7,71” olarak belirlenmiştir. Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 


Örnek: Muayene ücreti ( Normal iş gününde gündüz )


  25 x 7.71 + %8 KDV = 208.17 TL                                                                                                                    Dr. Meral Alten

                                                                                                             Denizli Tabip Odası

 Yönetim Kurulu Adına